Öron Näsa och Halspraktik i Karlstad, väljer MedAKT journalsystem
 

Öron Näsa och Halspraktik i Karlstad, väljer journalsystemet MedAKT.

MedAKT är utvecklat med den senaste tekniken och med ett modernt användargränssnitt.
 

MedAKT är uppbyggt i moduler och användaren använder enbart de delar som är tillämpliga för sitt eget ansvarsområde, andra delar kan gömmas undan.

Moduler i MedAKT: Kassamodul, Remisser, Socialstyrelsens diagnoskod, Frågeverktyg MedAKT Query, Meddelande/Påminnelser, Åtgärdskoder, E-recept, Import av labsvar, Audiometri och andra mätningar, Scanning, av t.ex remissvar, Webtidbok, Enkätfunktion.

 

test

 

 

 

 

© Copyright 2007-2009 JA IT-hjälp i Värmland – All rights reserved
 

www.halspraktik.se